Přírodní zahrady

Miluji přírodu.

Jsem nadšenou propagátorkou přírodních zahrad.

Přírodní jedlé zahrady navrhuji a realizuji.

Přírodní zahrada je nejkratší cestou do přírody.

Návrat k přírodě a respektu k ní se ukazuje jako nutnost. Málokdo si uvědomí, že zahrady zabírají obrovskou plochu v krajině. Tím přispívají k podílu zeleně ve městech i na vesnicích. Bylo by úžasné je všechny proměnit na oázy pro spoustu živočichů i rostlin. Čím více se proměňuje krajina v monokulturu, tím více toužíme mít přírodu na dosah. Když se rozhodneme pro přírodní zahradu, je to záslužný čin, pomáháme tím vyrovnávat neustálý úbytek přírody v krajině. Každodenním pobytem v přírodní zahradě se stáváme vnímavějšími a soucitnějšími. Začínáme se chovat ekologičtěji a přehodnocujeme své priority. Práce v těchto zahradách kultivuje naše tělo i ducha. Odměnou jsou zážitky všech smyslů. Vnímáme barvy, zpěv ptáků a bzukot hmyzu, cítíme vůně květin, listí, půdy, na své si přijdou chuť i hmat. A bohatá úroda zeleniny, ovoce a bylin bez postřiků a umělých hnojiv je přidanou hodnotou.

A co pro mě znamená moje přírodní jedlá zahrada?

Je nedílnou součástí mého života. Každý den je jiná. Mění barvy i vůně. Překvapuje. Nacházím zde klid. Práce v zahradě mě moc baví a udržuje mě v kondici. A neustále se jejím pozorováním učím. Cestou zvelebování vlastní zahrady jsem si prošla sama a ráda vám poradím, jak tuto cestu zkrátit. 

HOJNOST ZÁŽITKŮ, HOJNOST ÚRODY, HOJNOST PRO VŠECHNY