Tvorba projektů

Konzultace

Vznik projektů má svá pravidla a a začíná mailovou nebo telefonickou komunikací. Následuje návštěva na zahradě. Předem zasílám dotazník, ve kterém mi nastíníte vaše plány a představy. Můžete přiložit pár fotografií. Velkou pomocí je katastrální mapa v měřítku či půdorys pozemku a domu. Mohu se tak na první návštěvu lépe připravit. Konzultace na daném místě je placená služba, která je před zpracováním návrhu zahrady nezbytná.

Detailní plán zahrady

Detailní plán zahrady kreslím ručně. Lépe se tak na budoucí zahradu naladím. A navíc tím eliminuji sezení u počítače. Tam beztak strávím hodně času sestavováním osazovacích seznamů a sepisováním textové části k zahradě. Do rukou pak dostáváte jeden originál vyhotovený barevně a další dvě černobílé kopie pro práci při zakládání či obnově zahrady. Plán je v měřítku 1:100, vyjímečně u velmi malých zahrad nebo částí zahrady 1:50, případně 1:25. Podle těchto výkresů zvládne osázet zahradu i úplný začátečník.

Proces tvoření

Osazovací seznam

Co je do daných podmínek vhodné a co si majitelé přejí na zahradě mít, vyplyne z předchozí komunikace a já zpracuji do osazovacího seznamu. Rostliny jsou očíslované a se stručným popisem, jakou mají velikost, vzhled a využití.

Návod k založení zahrady

Pokud zahrada teprve vzniká, dostanou majitelé návod na její založení a posloupnost prací v zahradě dle jejich časových i finančních možností.

Náhled budoucí zahrady

Před začátkem práce na projektu zasílám cenovou kalkulaci, která se odvíjí od velikosti pozemku a složitosti zpracování. Pokud se dohodneme na další spolupráci, uzavřeme smlouvu o dílo. Na základě podkladů z konzultace (fotografie, měření, inventarizace stávající zeleně, sepsané požadavky apod.) vypracuji studii budoucího návrhu. Po odsouhlasení finální verze následuje vypracování kompletního projektu.

Návod k péči o zahradu

I přírodní zahrada potřebuje určitou péči, ze začátku zabere více času, postupně se zahrada stabilizuje a zharmonizuje. Krok po kroku se se zahradou sžijete a poznáte, kdy a kam je potřeba nasměrovat pozornost. Bezúdržbovost vám neslibuji. V přírodní zahradě stále nějaká práce je.  Pokud jí vnímáte jako fyzickou aktivitu na čerstvém vzduchu a zároveň jakousi formu meditace, vždy vás bude bavit a do vašeho kousku přírody se budete pokaždé těšit.