Náhled budoucí zahrady

Před začátkem práce na projektu zasílám cenovou kalkulaci, která se odvíjí od velikosti pozemku a složitosti zpracování. Pokud se dohodneme na další spolupráci, uzavřeme smlouvu o dílo. Na základě podkladů z konzultace (fotografie, měření, inventarizace stávající zeleně, sepsané požadavky apod.) vypracuji studii budoucího návrhu. Po odsouhlasení finální verze následuje vypracování kompletního projektu.